Αξιοποιήστε την επικερδή διαχείριση Πελατών σας!

Oι σκληρές συνθήκες του ισχυρού ανταγωνισμού που επικρατούν στον επιχειρηματικό κόσμο δεν μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους επιχειρηματίες αν δεν έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους.

Το κίνητρο για τους πελάτες πολλές φορές είναι  η ανάγκη να αισθάνονται ότι είναι  ξεχωριστοί για την επιχείρηση. Μια εφαρμογή διαχείρισης πελατολογίου (CRM) θα σας δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τη διαχείριση των πελατών σας, το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο. Οι σχέσεις είναι το κλειδί που βοηθάει στην ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε επιχείρησης.

Σκοπός ενός Cloud CRM ή αλλιώς λογισμικού διαχείρισης πελατών, είναι να παράσχει στις επιχειρήσεις την απαραίτητη ηλεκτρονική οργάνωση ώστε να εξοικονομήσουν χρόνο από την καθημερινή τους δραστηριότητα, να διαχειριστούν και να αυξήσουν το πελατολόγιό τους οικονομικά και εύκολα. Είναι μια εφαρμογή εύκολη στην εγκατάσταση και στη χρήση από την πρώτη ώρα, αναλυτική και κυρίως αξιόπιστη. Μέσω της χρήσης της θα βοηθηθούν οι επαγγελματίες ώστε να καταργήσουν την αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μου  καθώς και τους χειρόγραφους φακέλους. Ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας και υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων από άλλες εφαρμογές.

Θα έχει τη δυνατότητα να είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης σας, για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Στις προτεραιότητες της μεθοδολογίας αυτής τοποθετείται η συγκέντρωση των συγκεκριμένων και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικών μεταξύ τους αναγκών, που έχουν οι πελάτες. Επίσης προτεραιότητα έχει η τοποθέτηση σειράς ενεργειών από τη πλευρά των επιχειρήσεων, με τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Κυρίαρχο στοιχείο του CRM είναι η αλλαγή που φέρνει στην επιχειρηματική σκέψη και δομή, μέσα από τις διευκολύνσεις και φυσικά τις προοπτικές κέρδους.

αλλά και την ανάλυση των δεδομένων του πελατολογίου σας και των πωλήσεων ώστε να έχετε πλήρη εικόνα και έλεγχο του αποτελέσματος

Πανεύκολο στη χρήση του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς ή οποιονδήποτε υπάλληλο του κομμωτηρίου σας.

Με μια σύγχρονη Επιχειρηματική Εφαρμογή πελατειακών σχέσεων CRM (Customer Relationship Management System) μπορείτε να αποκτήστε οφέλη όπως:

  • και κάνει την καθημερινή του εργασία μια ευχάριστη υπόθεση.

  • καλύτερη δυνατή οργάνωση και έλεγχο της επιχείρησής

  • Γρήγορη αποστολή ενημερωτικής καμπάνιας σε επιλεγμένους πελάτες

  • Καταχώρηση λεπτομερών στοιχείων πελάτη και προβολή ενεργειών και εκκρεμοτήτων σχετικών με τον πελάτη

  • Ο έξυπνος σχεδιασμός της υπηρεσίας βοηθάει το χρήστη στην εύκολη και γρήγορη περιήγηση της εφαρμογής.

  • Εύκολη πρόσβασης και χρήσης, καθώς και φθηνό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης

Τα πολλαπλά επίπεδα χρηστών, τα φίλτρα ταξινόμησης και αναζήτησης, οι δυναμικές εκτυπώσεις και η λειτουργία του χρονοπρογραμματισμού είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της δυναμικής εφαρμογής