ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SMS MARKETING ΜΕΣΩ VIBER ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Από το το 1998 έχει αρχίσει η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλονται στην οθόνη των κινητών μηνυμάτων. Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την αποστολή VIBER μηνυμάτων SMS για να ενημερώσει για νέα προϊόντα, εκδηλώσεις, προσφορές, εκπτώσεις, ακόμα και να στείλει ευχές, μόλις από 0,008€/μήνυμα viber!

Σε σχέση με άλλα μέσα επικοινωνίας και μετάδοσης μηνυμάτων μάρκετινγκ, το κινητό, και συγκεκριμένα η χρήση sms, αποτελεί ίσως την πιο άμεση μορφή επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

Η αποστολή μαζικών VIBER μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο είναι πιο αποτελεσματική από ότι η αποστολή ενημερωτικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διότι όταν στείλεις ένα sms σχεδόν όλοι θα το ανοίξουν να το δουν, ακόμη και εάν μετά το διαγράψουν. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το mobile marketing, είναι η χρήση των γραπτών μηνυμάτων, τα γνωστά ως Bulk VIBER SMS. Στην περίπτωση αυτή σκοπός δεν είναι να σταλθούν άσκοπα μηνύματα σε άτομα, τα οποία δεν ενδιαφέρονται.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης μέσω κινητού τηλεφώνου:

  • Χαρακτηριστικά των καταναλωτών: να σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του κοινού στόχου. Να δοθεί π.χ. βάση στο φύλο, στην ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση
  • Τόπος και χρόνος παράδοσης του διαφημιστικού: που θα βρίσκεται ο παραλήπτης, που θα λάβει το μήνυμα, αλλά και τι ώρα θα το παραλάβει
  • Διαφημιζόμενο προϊόν: Χαρακτηριστικά και κόστος του προϊόντος
  • Συνάφεια αναγκών παραλήπτη και διαφημιζόμενου προϊόντος: Το προϊόν να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του παραλήπτη
  • Οικονομικό κίνητρο: όσο χαμηλότερο το κόστος του προϊόντος, τόσοι περισσότεροι θα θελήσουν να το αγοράσουν

Ένα διαφημιστικό μήνυμα έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες και να ενημερώσει το κοινό, στο οποίο απευθύνεται. Στοχεύει στο να προσελκύσει την προσοχή και να προκαλέσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Το κείμενο του μηνύματος οφείλει :

  • να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο και περιεκτικό
  • να έχει επιμελημένη σύνταξη και διατύπωση
  • να έχει προσεγμένο και μεστό λεξιλόγιο
  • να έχει λογική διάταξη
  • να είναι καλοδιατυπωμένο