Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με βάση το νέο κανονισμό GDPR, OI Βασικές Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Αρχή του περιορισμού του σκοπού Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς…. Read more »


Κριτήρια αξιολόγησης «υψηλού κινδύνου»

Ευαίσθητα δεδομένα ή δεδομένα εξαιρετικά προσωπικού χαρακτήρα είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 και στο κανονισμό GDPR καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 10. Η αντιστοίχιση ή ο συνδυασμός συνόλων δεδομένων για παράδειγμα, από δύο ή περισσότερες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που υλοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και/ή από διαφορετικούς υπεύθυνους επεξεργασίας με τρόπο που θα μπορούσε να υπερβαίνει τις… Read more »


Αυτοί σαν αγνοούν! Έτσι θα δείτε ποιοι έχουν απορρίψει τα αιτήματα φιλίας σας στο Facebook!

Σίγουρα όλοι οι χρήστες του Facebook έχουν βιώσει την… απόρριψη, καθώς το σύστημα φιλίας λειτουργεί με αιτήσεις. Ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείτε χρόνια το Facebook, τότε ενδέχεται να έχετε μαζέψει αρκετές αιτήσεις χωρίς ανταπόκριση. Αν θέλετε να δείτε την πλήρη λίστα όσων έχουν αγνοήσει την αίτηση φιλίας σας, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

Για αρχή, μπορείτε να κάνετε log in στο Facebook και στη συνέχεια να πατήσετε στο εικονίδιο «Φίλοι» στην… Read more »


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SMS MARKETING ΜΕΣΩ VIBER ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Από το το 1998 έχει αρχίσει η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλονται στην οθόνη των κινητών μηνυμάτων. Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την αποστολή VIBER μηνυμάτων SMS για να ενημερώσει για νέα προϊόντα, εκδηλώσεις, προσφορές, εκπτώσεις, ακόμα και να στείλει ευχές, μόλις από 0,008€/μήνυμα viber! Σε σχέση με άλλα μέσα επικοινωνίας και μετάδοσης μηνυμάτων μάρκετινγκ, το κινητό, και συγκεκριμένα η χρήση sms, αποτελεί ίσως την πιο άμεση μορφή επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους… Read more »


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ακολουθώντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ από 1/1/2015, η ηλεκτρονική τιμολόγηση οποία είναι πια νομικά ισότιμη με το έντυπο τιμολόγιο και είναι ιδανική για ελεύθερους επαγγελματίες & επιχειρήσεις που θέλουν να εκδίδουν αθεώρητα παραστατικά (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις). Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος ή και τον κλάδο της εταιρεία που την εφαρμόζει και αφορά την:

Ηλεκτρονική… Read more »


Αξιοποιήστε την επικερδή διαχείριση Πελατών σας!

Oι σκληρές συνθήκες του ισχυρού ανταγωνισμού που επικρατούν στον επιχειρηματικό κόσμο δεν μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους επιχειρηματίες αν δεν έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους.

Το κίνητρο για τους πελάτες πολλές φορές είναι  η ανάγκη να αισθάνονται ότι είναι  ξεχωριστοί για την επιχείρηση. Μια εφαρμογή διαχείρισης πελατολογίου (CRM) θα σας δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τη διαχείριση των πελατών σας,… Read more »


ID PROTECTION

Το domain name ή αλλιώς Όνομα Χώρου στο διαδίκτυο είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της κάθε επιχείρησης στο διαδίκτυο. Με την κατοχύρωση ονόματος χώρου – domain name ουσιαστικά αποκτάται η online παρουσία και ταυτότητα της επιχείρησης στο διαδίκτυο.

Κατά τη διαδικασία κατοχύρωσης ενός domain name δια μέσου ενός καταχωρητή ζητούνται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στη βάση δεδομένων WHOIS. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατοχύρωσης και εμφανιστεί το domain… Read more »


ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Το σύνολο των ιστοσελίδων που βρίσκονται κάτω απο το ίδιο όνομα χώρου ( domain name) ονομάζεται δικτυακός τόπος ή web site. Η ιστοσελίδα είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, ήχου, εικόνας και βίντεο. Πολλές ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο και ο ιστότοπος αυτός χρειάζεται ένα πακέτο web hosting για να λειτουργήσει. Ένα site είναι η πιο οικονομική μορφή επιχείρησης. Δεν έχει έξοδα εκτύπωσης και… Read more »


Βασικές μορφές εταιρειών στη Βουλγαρία

Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε μία Έναρξη Βουλγάρικης Εταιρείας, μπορείτε παρακάτω να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες νομικές μορφές που υπάρχουν.

Ατομική επιχείρηση (Ε.Τ.)

Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, το οποίο ως ιδιοκτήτης και διοικητής έχει την ευθύνη όλων των αποφάσεων και των συνεπειών τους. Η επιχείρηση αυτής της μορφής χαρακτηρίζεται από:

μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς, περιορισμένα έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης γρήγορη λήψη… Read more »


ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ MARKETING ΚΑΙ CRM

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (CRM) όπως και η Διαχείριση Πωλήσεων επρόκειτο να λειτουργήσει δραστικά στην οργάνωση μιας επιχείρησης. Η εξέλιξη της επιστήµης του µάρκετινγκ από σχεσιακό σε πελατο-κεντρικό, καθώς κι η έντονη εξέλιξη του διαδικτύου, άλλαξε ριζικά τα δεδομένα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων που επιθυμούν ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό

Μία οργανωμένη στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να… Read more »